Pracownia arteterapii

Pracownia mieści się w chacie wykonanej z drewnianych bali, krytej charakterystyczną dla regionu lubelskiego strzechą z żyta.
W pracowni prowadzimy m.in. warsztaty:

  • ceramiczno-garncarskie,
  • rzeźbiarskie i malarskie,
  • tkackie,
  • hafciarskie,
  • plecionkarskie,
  • plastyki obrzędowej,
  • teatralne i parateatralne,
  • muzyczne i taneczne.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem tradycyjnych technik i narzędzi. Prowadzone są przez artystów, twórców ludowych, doświadczonych terapeutów i instruktorów.

Sztuka i rzemiosło oraz doświadczenie mocy i ładu przyrody to doskonała droga do poznania siebie, budowania relacji i umiejętności współpracy. Organizujemy pikniki edukacyjne i aktywności twórcze dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Informacje dotyczące warsztatów organizowanych w Osadzie znajdują się w zakładce Aktualności.


Rezerwacja